Opis zajęć

Rytmika - Nasze zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różnorodny dobór ćwiczeń fizycznych, zmieniających się pod wpływem bodźców dźwiękowych. Celem tych zajęć jest wyrabianie u dzieci koordynacji słuchowo-ruchowej poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na dźwięk. Zajęcia rytmiczne przygotowują Naszych przedszkolaków do co miesięcznego koncertu "Dzieci Dzieciom", kiedy to dzieci grają na instrumentach.

 

Gimnastyka ogólnorozwojowa - podczas tych zajęć Nasze przedszkolaki wykonują: przewroty, skoki przez przeszkody, rzuty piłkami, pajacyki, brzuszki, biorą udział w zawodach, wspinają się na ściance wspinaczkowej, wykonują ćwiczenia rozciągające i modelujące. Wszytkie ćwiczenia dostosowane są do wieku i możliwości dzieci. Wykorzystujemu do tego celu: materace, równoważnie, baloniki, piłeczki, woreczki gimnastyczne, koce, szarfy. Podstawowym celem zajęć gimnastycznych jest przeciwdziałanie i zapobieganie powstawaniu oraz pogłębianiu się wad postawy ciała u dziecka. Prawidłowa postawa ma ogromne znaczenie dla rozwijającego się młodego człowieka.

 

Zajęcia ruchowe - w trakcie zajęć ruchowych wykorzystujemy elementy ruchu rozijającego Weroniki Sherborne, przez co dzieci poznają swoje ciało oraz usprawniają motorykę. Zajęcia takie dodają przedszkolakom pewności siebie, sprawiają radość, dają poczucie partnerstwa oraz są okazją do rozładowania energii. W zajęcia ruchowych korzystamy z różnych pomocy jak chusty animacyjne, zabawki sensoryczne, itp.

 

Zajęcia plastyczne i artystyczne - podczas tych zajęć dzieci rozwijają swoją wyobraźnię i aktywność twórczą. W aspekcie nauczania umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami plastycznymi jak: kreda, ołówek, kredki, pędzle, palce oraz materiałami jak: papier, tektura, farby, glina, modelina, drewno, masa solna, tkaniny, piasek itp. rozwijamy motorykę. Stosujemy w Naszych pracach różnorodne techniki jak: rysunek, malarstwo, kolaż, rzeźba itp.

 

Zajęcia z literaturą - książki są źródłem niewyczerpanych wrażeń, przeżyć i wzruszeń, wzbogacają słownictwo, rozwijają zainteresowania. Podczas zajęć z literaturą czytamy bajki, baśnie oraz wiersze. Po wysłuchaniu tworzymy własne ilustrację, starając się rozbudzić dziecięcą wyobraźnię.

 

Warsztaty teatralne - to czas kiedy dzieci uczą się na pamięć, odtwarzają różnorodne sceny, przenoszą się w świat własnej wyobraźni. Jest to praca nad koncetracją, pamięcią, świadomością ciala, oddechem, dykcją, dialogiem i ruchem scenicznym.

 

Zajęcia z edukacji przyrodniczo - ekologicznej - głównych celem tych zajęć jest wykorzystanie i stwarzanie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczo-ekologicznej poprzez obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie. Rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą, kształtowanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt. Wykorzystujemy różnorodne metody i formy pracy jak: spacery, wycieczki przyrodnicze i krajoznawcze, edukacja ekologiczna w terenie, prace techniczno-przyrodnicze, prowadzenie ogródka przedszkolnego, proste doświadczenia, zdobywanie wiedzy na temat roślin i zwierząt. Dzieki takim zajęciom, dzieci dostrzegają otaczający ich świat, stając się bardziej odpowiedzialnymi oraz świadomymi.

 

Warsztaty podróżnicze - podczas zajęć odkrywamy i poznajemy miejsca znane i nieznane w Polsce i na świecie. dzieci zdobywają wiedzę na temat innych kultur, zwyczajów, stając się otwartym na różnice. Warsztaty wzbogacone są o przekaz multimedialny, literaturę, opowieści, rekwizyty, muzykę. Warsztaty mają na celu rozbudzenie ciekawości świata, kształtowania postawy pełnej tolerancji i szacunku dla odrębnych kultur, religii i sposobu myślenia.

 

Warsztaty tematyczne - to cykl zajęc związanych z aktualnymi wydarzeniami, świętami zawsze mają za zadanie dobrą zabawę w połączeniu z nowymi umiejętnościami. Dlatego wśród tematów pojawią się: zajęcia kulinarne, konstruktorskie, origami i wiele innych.